Členové hlavního výboru ČAS 2018-2021
Volební valné shromáždění České archeologické společnosti v Praze dne 10. 4. 2018 (.doc)

předseda
SKLENÁŘ Karel, PhDr. DrSc.
Vinohradská 34, 120 00 PRAHA 2
zuzana.blahova@ff.cuni.cz

místopředseda
CHARVÁT Petr, prof. PhDr. DrSc.
Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, katedra blízkovýchodních studií, Univerzitní 8, 306 14 PLZEŇ
eridu@centrum.cz

místopředseda
OLIVA Martin, doc. PhDr. Ph.D.
Moravské zemské muzeum – ústav Anthropos, Zelný trh 6, 659 37 BRNO
moliva@mzm.cz

věd. tajemník
CHVOJKA Ondřej, Mgr. Ph.D.
Jihočeské muzeum, archeologické odd., F. Šrámka 4, 370 00 ČESKÉ BUDĚJOVICE
+ Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Archeolo- gický ústav, Branišovská 31a, 370 05 Č. BUDĚJOVICE
ondrej.chvojka@muzeumcb.cz

hospodář
BLÁHOVÁ Zuzana, PhDr. PhD.
Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav pro archeologii, Celetná 20, 116 36 PRAHA 1
zuzana.blahova@ff.cuni.cz


členové
BEKOVÁ Martina, PhDr.
Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 RYCHNOV N. KN.
martina.bekova@moh.cz

JANÁL Jiří, Mgr.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 KROMĚŘÍŽ
janal.jiril@npu.cz

SCHENK Zdeněk, Mgr.
Muzeum Komenského, Horní nám. 7, 750 11 PŘEROV
shimmi@email.cz

TITZ Pavel, PhDr., PhD.
Národní muzeum, oddělení pravěku a antického starověku, Vinohradská 1, 110 00 PRAHA 1
pavel_titz@nm.cz

VITULA Petr, PhDr.
Národní památkový ústav, ústřední odborné pracoviště v Brně, nám. Svobody 8, 601 54 BRNO
vitula.petr@npu.cz

WODECKI Pavel, PhDr.
Krouzova 3048, 143 00 Praha 4
Pavel.Wodecki@seznam.cz

Předsedové regionálních poboček
* Pražská a středočeská -

* Jihočeská
CHVOJKA Ondřej, Mgr. Ph.D.
viz výše

* Západočeská
ZELENKA Antonín, Mgr.
Západočes muzeum, Koterovská 162, 317 01 PLZEŇ
koresp.: Trnka.Robert@seznam.cz

* Severočeská
SOUKUP Michal, Mgr.
Oblastní muzeum, Čs. armády 1360, 434 01 MOST
michal.soukup@muzeum-most.cz

* Východočeská
SIGL Jiří, PhDr.
Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta
koresp.: zuzana.blahova@ff.cuni.cz

* pro Moravu a Slezsko
KOLBINGER Dalibor
Višňovce 1094, 768 24 HULÍN
D.Kolbinger@seznam.cz


Předsedové odborných skupin
* pro dějiny skla
ČERNÁ Eva, PhDr.
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Jana Žižky 835, 434 01 MOST
cerna@uappmost.cz

* pro přírodovědecké metody v archeologii
ŠÁLKOVÁ Tereza, Mgr.
Archeologický ústav Filosofické fakulty Jihočeské univerzity, Branišovská 31a, 370 05 ČES. BUDĚJOVICE
TerezaSalkova@seznam.cz

* pro otázky neolitu a eneolitu Moravy a Slezska
KALÁBKOVÁ Pavlína, Mgr. PhD., jednatelka kolekt.vedení
Univerzita Palackého, katedra historie, sekce archeologie, Na hradě 5, 771 80 OLOMOUC
pavlina.kalabkova@upol.cz

* pro klasickou a římsko-provinciální archeologii
BOUZEK Jan, prof. PhDr. DrSc.
Bílkova 6, 110 00 PRAHA 1
jan.bouzek@ff.cuni.cz

* pro výzkum středověké a raně novověké keramiky
Západočeská univerzita, fakulta humanitních > studií, katedra archeologie, Sedláčkova 31, 306 14 PLZEŇ
vareka@zcu.cz

* pro experimentální archeologii
TICHÝ Radomír, doc. PhDr., Ph.D.
Univerzita Hradec Králové, Filozof. fakulta, katedra archeologie, Rokitanského 62, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
tichy.radomir@seznam.cz

* pro dobu římskou a stěhování národů
JÍLEK Jan, PhDr.
Východočeské muzeum, Zámek 2, 530 02 PARDUBICE
jilek@vcm.cz

* pro archeologii a veřejnost
TITZ Pavel, PhDr., PhD.
Národní muzeum, oddělení pravěku a antického starověku, Vinohradská 1, 110 00 PRAHA 1
pavel_titz@nm.cz

* pro karpatsko-beskydskou oblast
ŠPANIHEL Samuel, Mgr.
Muzeum regionu Valašsko, Zámecká 3, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
spanihel@muzeumvalassko.cz


Revizní komise (není součástí HV)
VÁVRA Miloš, PhDr. CSc.
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 PRAHA 10
milosvavra@seznam.cz
ČERVENÁ Květuše
Josefa Knihy 69/I, 337 01 ROKYCANY
608 769 468, kvetuse.cervena@suspk.eu

zpět